Termeni si Conditii

DIGITAL NINJA SRL, prin platforma Curie.ro, furnizeaza o soluție avansată de automatizare a serviciilor firmelor de curierat din România, precum și crearea de documente de însoțire a trimiterilor poștale, denumite în continuare AWB, plasarea comenzilor pentru predarea trimiterilor poștale, calculator de costuri, harta punctelor de acces sau a depozitelor curierilor, urmărirea acestora și informații actualizate cu privire la logistica împreuna cu un set de funcții complex pentru interconectarea cu aplicațiile dvs.

DIGITAL NINJA SRL investește constant în securitatea datelor și procesează cu responsabilitate și cu buna credinta, datele personale și datele clienților sai, astfel incat clientii sai să poată beneficia de o solutie sigura, usor de utilizat si disponibila oricand. Pentru ca serviciile noastre sa aiba si sa se mentina la cele mai înalte standarde de pe piața, am elaborat o serie de termeni si conditii care guverneaza utilizarea dvs. a platformei Curie.ro, termeni si conditii care sunt detaliați în randurile urmatoare.

Art. 1. Definitii

1.1. AWB reprezinta Scrisoarea de transport și este acronimul Air Waybill. Acesta este documentul care însoțește orice expediere și are un cod unic de identificare care permite urmarirea expedierii

Scrisoarea de transport (AWB) contine datele de identificare ale expedierii :

  • Destinatar: denumire, adresa de contact, tara, judet, localitate, cod postal;
  • Expeditor: denumire, adresa de contact, tara, județ, localitate, cod postal, persoana de contact cu datele de identificare;
  • Cine plateste;
  • Numărul de plicuri/colete/paleti, greutate și descrierea conținutului;
  • Marfa este asigurata si care este valoarea;
  • Instrucțiuni privind serviciile adiționale;
  • Data ridicării expedierii.

1.2. Utilizator – este orice persoana fizica, persoana fizica autorizata (PFA) sau persoana juridica care acceseaza site-ul www.curie.ro, utilizează site-ul sau serviciile puse la dispoziție pe www.curie.ro, achizitioneaza licente de utilizare nelimitate (denumite si Premium Nelimitat) sau alte servicii prin site-ul www.curie.ro. Site-ul www.curie.ro este administrat si dezvoltat de catre Furnizor.

1.3. Furnizor – furnizorul sau deținătorul site-ului www.curie.ro, persoana juridica cu denumirea DIGITAL NINJA SRL, cu sediul în Str. Delfinului Nr. 22, Constanta, județ Constanta, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J13/1463/2015, avand C.I.F.: RO34725585

1.4. Servicii sau Serviciile Furnizorului – se referă la totalitatea serviciilor puse la dispoziție prin site-ul www.curie.ro, prin care Furnizorul își face cunoscute serviciile oferite, și prin care Utilizatorii pot accesa și utiliza aceste servicii.

1.5. Contul de Utilizator – este aria accesibilă Utilizatorului prin numele de utilizator sau a adresei de e-mail și a parolei, alese de către acesta la crearea contului de utilizator, prin care se accesează și se utilizează Serviciile Furnizorului.

1.6. Condiții sau Termeni și condiții – reprezintă totalitatea termenilor și condițiilor de utilizare ale Serviciilor Furnizorului și reprezintă un acord acceptat de comun acord, între Utilizator și Furnizor, acord care poate fi considerat tacit prin alegerea Utilizatorului de a utiliza Serviciile Furnizorului. Termenii și condițiile țin loc de contract în situația în care între Furnizor și Utilizator nu există un contract încheiat în formă fizică.

1.7. Furnizorul și Utilizatorul vor fi denumite în continuare părți în cazul referirii comune, respectiv Furnizor sau Utilizator în cazul referirii singulare.

Art. 2. Descrierea generala a serviciului, obiectul termenilor si conditiilor, obligațiile și drepturile principale ale părților

2.1. Curie.ro este o platforma prin care Furnizorul furnizeaza servicii de generare de AWB-uri, incluzand dar fără a se limita la (i) generare de AWB-uri din platforma WooCommerce, accesibilă online, printr-o conexiune la Internet, (ii) transmitere automată de AWB-uri prin interconectarea cu aplicatiile Utilizatorului, (iii) transmitere interactiva de AWB-uri in sistem bidirectional, (iv) transmiterea de AWB-uri prin interconectarea cu terte aplicații (API, email etc.).

2.2. Serviciile Furnizorului fiind servicii dependente de serverele API ale firmelor de curierat sau ale Amazon Web Services iar serviciile acestora sunt servicii furnizate în regim best effort, astfel Furnizorul nu garantează disponibilitatea continuă și neîntreruptă a serviciilor, sau a oricăror facilități, funcții sau opțiuni incluse în servicii. Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica, opri sau limită serviciile și/sau modifică, opri sau limita oricare parte a serviciilor fără notificări prealabile. Având în vedere că destinatarii pentru care Utilizatorul generează AWB-uri sunt în afara controlului Furnizorului, Furnizorul nu poate garanta și nu garantează (i) livrarea expedițiilor către destinatari, (ii) timpul de livrare a expedițiilor către destinatar, livrarea și timpii de livrare ai expedițiilor fiind dependenți de disponibilitatea firmei de curierat și de politicile acestora.

2.3. Serviciile Furnizorului sunt legate de contractele existente cu furnizorii de servicii de curierat. În cazul în care, din variate motive, aceștia nu își mai pot desfășura activitatea, și/sau contractele cu aceștia sunt reziliate sau încetează independent de voința Furnizorului, atunci Furnizorul poate opri, întrerupe temporar, întrerupe definitiv sau limită Serviciile fără o notificare prealabilă.

2.4. Accesul la Serviciile Furnizorului se realizeaza prin intermediul unui calculator conectat la Internet cu un browser Internet instalat. Pentru anumite servicii furnizate de Furnizor pot fi necesare și alte echipamente hardware sau aplicații software specifice. Procurarea mijloacelor tehnice (hardware și software), conexiunea la Internet necesare conectarii cad in sarcina exclusiva a Utilizatorului si nu pot fi puse în sarcina Furnizorului. Accesul la Serviciile Furnizorului se realizeaza (i) prin accesarea https://www.curie.ro, (ii) prin accesarea https://api.curie.ro, (iii) prin accesarea https://curie.ro, (iv) prin orice metoda de interconectare disponibilă, (vi) prin orice serviciu disponibil.

2.5. Pentru a putea utiliza Serviciile Furnizorului, Utilizatorul trebuie sa creeze un Cont de Utilizator. Pentru aceasta utilizatorul trebuie sa furnizeze informații complete și detaliate, așa cum sunt descrise în formularul de înregistrare. De asemenea, pentru a putea crea contul de utilizator creat, utilizatorul trebuie sa furnizeze mai intai o adresa de e-mail. Utilizatorul este responsabil pentru păstrarea confidentialitatii numelui de utilizator, a adresei de e-mail și a parolei și pentru acțiunile efectuate prin intermediul Contului de Utilizator. Utilizatorul înțelege și accepta ca adresa de e-mail sau numele de utilizator, împreuna cu parola, pot fi utilizate pentru autentificarea în Contul de Utilizator al Utilizatorului.

2.6. Utilizatorul este singurul responsabil pentru consecințele cauzate de pierderea datelor de autentificare de orice fel. Utilizatorul este de acord sa instiinteze Furnizorul imediat ce s-a produs o utilizare neautorizata a serviciilor din Contul de Utilizator, iar Utilizatorul este singurul responsabil în acest sens.

2.7. Listele de adrese, grupurile de destinatari, numerele de telefon și datele destinatarilor sunt utilizate exclusiv de către Utilizator, Furnizorul fiind exonerat de orice fel de responsabilitate. Utilizatorul este singurul răspunzător în fața legii dacă destinatarii sau clientii reclama orice neconcordanță cu dispozițiile și prevederile legale, Furnizorul fiind exonerat de orice raspundere sau responsabilitate. Furnizorul nu vindem și nu închiriază listele de adrese, grupurile de destinatari, numerele de telefon și datele destinatarilor folosite de Utilizator.

2.8. Furnizorul este autorizat și împuternicit de către Utilizator sa genereze AWB-urile comandate de Utilizator prin serviciile Furnizorului, reprezentand seturi de date la pct 1.1, către furnizorii de servicii de curierat ai Furnizorului, denumiti în continuare și furnizorii Furnizorului, partenerii Furnizorului sau firmele de curierat, în scopul furnizarii serviciilor.

Art. 3. Descrierea generala a tarifelor Serviciilor Furnizorului

3.1. Curie.ro este un site prin care se ofera servicii contra cost Utilizatorilor, persoane fizice, persoane fizice autorizate (PFA) sau persoane juridice.

3.2. Unele servicii oferite de Furnizor în acest site, dacă sunt specificate explicit, pot avea taxe inițiale sau taxe lunare pe care utilizatorul poate sa opteze sa nu le plătească de la început sau de la un moment dat, caz în care nu va beneficia de acele servicii.

3.3. Furnizorul își rezerva dreptul unilateral de adăuga taxe lunare sau initiale pentru servicii care la un moment dat nu aveau taxe lunare sau initiale. În situația în care Utilizatorul nu achita respectivele taxe lunare sau initiale, Furnizorul poate sa intrerupa serviciile respective. Utilizatorul nu este obligat sa achite respectivele taxe lunare sau initiale, dacă nu dorește, situație în care va renunța să mai utilizeze serviciile respective.

3.4. Furnizorul își rezerva dreptul unilateral de modifica sau elimina taxe lunare sau initiale pentru servicii care la un moment dat aveau alte taxe lunare sau initiale. În situația în care Utilizatorul nu achita respectivele taxe lunare sau initiale, Furnizorul poate sa intrerupa serviciile respective. Utilizatorul nu este obligat sa achite respectivele taxe lunare sau initiale, dacă nu dorește, situație în care va renunța să mai utilizeze serviciile respective.

3.5. Furnizorul își rezerva dreptul de a modifica unilateral tarifele de lista și / sau cele negociate, fără notificări prealabile. Fiecare licenta (denumită și subscripție Premium Nelimitat) disponibilă în contul clientului (achizitionata dar neutilizata) poate fi afectată de aceste modificări. Furnizorul recomanda ca Utilizatorul sa achizitioneze licenta anuala care garanteaza tariful pentru 12 luni.

3.6. Furnizorul nu este răspunzător moral, material și Utilizatorul renunța la dreptul de a solicita daune-interese pentru orice fel de modificări pe care Furnizorul le operează la taxele, tarifele și costurile serviciilor.

3.7. Licențele achizitionate de Utilizator sunt valabile pe o perioada de 1 (o / un) luna / an de la data achiziționării acestora, data reprezentata de data facturii fiscale aferenta licentei respective. După trecerea perioadei de 1 (o/un) luna sau an, acestea devin 15 (cincisprezece). Licențele achizitionate nu se pot rambursa Utilizatorului.

3.8. Procedura de achiziționare a licentei (denumită și subscripție Premium Nelimitat) sau serviciilor Furnizorului este online, iar imediat ce Utilizatorul alege un anumit serviciu i se va genera o pagina online unde va achita cu cardul de credit sau debit și factura fiscala care se va transmite prin e-mail automat și va putea fi descarcata din contul de utilizator. De asemenea, Utilizatorul, are posibilitatea de a comanda licență sau servicii (i) prin contactarea telefonică sau prin e-mail a Furnizorului, caz în care Furnizorul va genera factura proforma care se va transmite prin e-mail și va putea fi descarcata din contul de utilizator, factura proforma pe care Utilizatorul are dreptul sa o achite în termen de 5 zile prin metodele de plata specificate pe aceasta, (ii) prin serviciul de comanda recurenta pentru fiecare licenta în parte, dacă Utilizatorul alege sa activeze acest serviciu din contul de utilizator alocat Utilizatorului.

3.9. În situația în care anumite servicii ale Furnizorului implica taxe lunare, pentru serviciile care au taxe lunare, se va achita cate o factura la fiecare perioada specificata. În situația în care Utilizatorul nu achita factura, licență se anuleaza. Pentru serviciile care au taxe lunare, achitarea licentei nelimitate, duce la oprirea serviciilor respective în mod automatizat și trecerea pe planul gratuit.

3.10. Facturile fiscale nu sunt purtătoare de dobânzi sau penalități de orice fel. După achitarea cu cardul online, Furnizorul va emite factura, care se va trimite prin e-mail către Utilizator, avand valoare de document original, valabil fără semnătură și ștampila, conform legii. Toate serviciile Furnizorului se activează doar după achitarea costului licentei de către Utilizator.

3.11. Toate tarifele se calculează în RON la cursul BNR din ziua facturarii plus o majorare de maxim 2.5%, în funcție de politica Furnizorului la momentul emiterii facturii. Cursul utilizat la facturare poate fi vizualizat în pagina de comanda.

3.12. În situația în care sunt alocate licențe (denumite și subscripții Premium Nelimitat) cu titlu gratuit (spre exemplu în scopul testării serviciilor) iar acestea nu au fost utilizate de Utilizator, licențele alocate cu titlu gratuit pot fi retrase în orice moment de către Furnizor, fără notificare prealabilă. De asemenea, licențele alocate cu titlu gratuit sunt retrase în mod automatizat în 30 zile calendaristice, dacă nu a fost cerută o excepție de către Utilizator.

3.13. Furnizorul oferă serviciile către Utilizator așa cum sunt sunt prezentate pe site-ul www.curie.ro , fara orice alta garantie implicita sau explicita, scrisa sau verbala.

3.14. Furnizorul își rezerva dreptul de a anula facturile fiscale și de a storna facturile, după caz, fără nici un fel de notificare prealabilă: (i) în situația în care factura nu a fost achitata de Utilizator în termenul specificat la Art. 3.8, (ii) în situația în care prețul cu care s-au facturat serviciile este greșit, (iii) în situația în care prețul cu care s-au facturat serviciile este derizoriu. În situația în care facturile sunt stornate, serviciile menționate în respectivele facturi fiscale vor fi dezactivate, Utilizatorul neavând drept de despăgubire. În situația în care facturile sunt anulate, serviciile menționate în respectivele facturi proforme nu vor mai putea fi activate, Utilizatorul neavând drept de despăgubire.

Art. 4. Protejarea și procesarea datelor și restricții cu privire la anumite date

4.1. Conform politicii de protejare a informațiilor, Furnizorul poate oferi altor părți (numite terți) anumite informații de ansamblu conținute în formularul de înregistrare sau alte date de același gen, asigurandu-va ca, aceste informații nu vor cuprinde informații personale de identificare, cu excepția cazurilor cand acest lucru este acceptat explicit de dumneavoastra sau in cazul in care acest lucru este necesar pentru a respecta legea, procedurile judiciare, pentru a putea aplica aceste condiții de utilizare.

4.2. Furnizorul nu va modifica, completa sau transfera unor terți, bazele de date încărcate de Utilizatori, cu excepția cazurilor (i) cand acest lucru este acceptat explicit de Utilizator; (ii) în cazul în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea, procedurile judiciare; (iii) pentru a putea furniza serviciile oferite de Furnizor.

4.3. Avand in vedere că serviciul oferit de Furnizor poate functiona doar prin intermediul serverelor de tip API ale curierilor, denumiti în continuare și furnizorii Furnizorului, partenerii Furnizorului sau firmele de curierat, Furnizorul este autorizat de către Utilizatori sa transmită către aceștia datele ce urmează a fi transmise, reprezentand informațiile de la pct 1.1

4.4. Este strict interzis: (i) sa stocati în contul de utilizator sub orice forma; (ii) sa generati AWB-uri pentru expeditii care conțin; (iii) procesati prin contul de utilizator date cu caracter confidențial sau date cu caracter privilegiat, pe care nu aveți dreptul de a le utiliza. Aceste date cu caracter confidențial sau date cu caracter privilegiat includ, dar nu se limitează la: CNP (cod numeric personal), date despre instrumente de tranzacționare, parole de acces etc. Utilizatorul este singurul răspunzător în fața legii și fata de terți pentru nerespectarea acestui articol.

4.5. Este strict interzis: (i) sa stocati în contul de utilizator sub orice forma; (ii) sa generati AWB-uri pentru expeditii care conțin; (iii) procesati prin contul de utilizator date cu caracter ilicit, ilegal, imoral, incluzand dar fără a se limita la date care încalcă drepturi de proprietate intelectuala, drepturi de proprietate industrială, drepturi de autor sau orice alte drepturi ale unor terți. Utilizatorul este singurul răspunzător în fața legii și fata de terți pentru nerespectarea acestui articol.

4.6. Pentru serviciile care necesita redirectionarea sau trimiterea, în regim automat sau manual, de către Utilizator a unor e-mail-uri către adresele specificate în paginile serviciilor Furnizorului, Utilizatorul declara ca acele e-mail-uri nu sunt confidențiale și că are dreptul sa le redirectioneze către terți, inclusiv Furnizorul în scopul de a fi procesare pentru a i se putea furniza serviciile. În situația în care se dovedește contrariul, Utilizatorul este singurul răspunzător pentru orice daune – interese produse fata de terti și singurul raspunzator in fata legii, pentru acțiunea de a redirecționa sau trimite acele e-mail-uri către Furnizor, Furnizorul neavand controlul asupra acțiunilor Utilizatorului, prin urmare Furnizorul neputand fi tras la răspundere.

4.7. În situația în care exista reclamații din partea tertilor cu privire la activitatea desfasurata de Utilizator prin contul de utilizator sau cu privire la AWB-urile generate de către Utilizator prin intermediul contului de utilizator, Furnizorul are dreptul de a transmite respectivilor terți datele de identificare ale Utilizatorului, iar Utilizatorul este în totalitate de acord cu acest lucru. Utilizatorul înțelege și este de acord ca Furnizorul NU are nevoie de o hotarare judecatoreasca și nici de un alt act administrativ, pentru a transmite respectivilor terți datele de identificare ale Utilizatorului, acest lucru fiind necesar pentru buna funcționare a serviciilor. În situația în care imaginea Utilizatorului este lezata sau Utilizatorul a avut pierderi directe sau indirecte, ca urmare a divulgării datelor de identificare ale acestuia, Utilizatorul este de acord ca Furnizorul NU este răspunzător moral sau material pentru pierderile directe sau indirecte pe care Utilizatorul le-a suferit, divulgarea datelor de identificare ale Utilizatorului fiind cauzată de acțiunile Utilizatorului.

4.8. Avand in vedere:

(i) Prevederile Regulamentului nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), aplicabil în toate statele membre ale Uniunii Europene începând cu data de 25.05.2018;

(ii) Că, potrivit Regulamentului general privind protecția datelor, prin Persoană împuternicită de Operator se înțelege acea persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele Operatorului;

(iii) Că, serviciile oferite de Furnizor în baza prezentelor termeni si conditii presupun, prin raportare la specificul lor, prelucrarea de date cu caracter personal, astfel cum acestea sunt definite în legislația internă și Europeană, Furnizorul acționând în îndeplinirea obiectului termenilor si conditiilor în calitate de Persoană împuternicită de Operator, în cazul de față Operatorul fiind Utilizatorul;

(iv) Că, potrivit Regulamentului general privind protecția datelor, atât Utilizatorul, în calitate de Operator, cât și Furnizorul, în calitate de Persoană împuternicită de Operator, au o serie de obligații specifice;

Utilizatorul în calitate de Operator și Furnizorul în calitate de Persoană împuternicită de Operator înțeleg ca sunt aplicabile următorii termeni și condiții:

(a) Utilizatorul, în calitate de Operator, cât și Furnizorul, în calitate de Persoană împuternicită de Operator declară că au cunoștință de prevederile legale naționale și europene în vigoare, aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal, mai ales în ceea ce privește securitatea datelor cu caracter personal și se angajează să respecte aceste prevederi;

(b) Furnizorul, în calitate de Persoană împuternicită de Operator declară că va prelucra datele cu caracter personal numai în scopul furnizarii Serviciilor Furnizorului și în conformitate cu obligațiile ce îi incumbă potrivit dispozițiilor legale aplicabile;

(c) Furnizorul, în calitate de Persoană împuternicită de Operator se obligă să limiteze accesul la datele cu caracter personal strict cu privire la acei salariați/furnizori implicați direct în executarea Serviciilor Furnizorului.

Art. 5. Drepturi de autor, drepturi de proprietate intelectuala si industriala

5.1. Utilizatorul este de acord sa NU reproduca, duplicheze, copieze, aplice forme de inginerie inversa, fără a se limita la aceste forme de duplicare, sub nici o forma, vreunul din serviciile puse la dispoziție prin acest site sau tehnologia serviciilor, fără acordul scris al Furnizorului. Tot continutul site-ului Curie.ro si tot codul sursa este proprietatea Furnizorului, cu excepția cazurilor în care nu este casa și poate fi specificat opțional. Prin utilizarea serviciilor Furnizorului, Utilizatorul primește dreptul de utilizare al serviciilor disponibile în contul de utilizator, conform termenilor și condițiilor de utilizare, pe perioada cât contul de utilizator este activ. Furnizorul nu transfera tehnologie, drepturi de autor sau drepturi de proprietate către Utilizator.

Art. 6. Plata serviciilor

6.1. Plata Serviciilor Furnizorului se realizează online prin card de credit sau debit în contul bancar al Furnizorului. Plata serviciilor se realizeaza în regim prepaid (preplatit) – plata înainte de utilizarea Serviciilor Furnizorului.

6.2. Plata anumitor Servicii se poate realiza prin carduri de credit și debit, online, procesate de catre NETOPIA Payments SRL (Mobilpay.ro) si / sau alti procesatori, atunci cand acest serviciu este disponibil și pentru produsele / serviciile pentru care acest serviciu este disponibil. În situația în care sunt refuzate plățile efectuate de către Utilizator, prin mijloace de plată electronice, Furnizorul își rezerva dreptul de a sesiza instituțiile abilitate, organele abilitate și alte terte parti pentru recuperarea prejudiciului, furnizând toate datele colectate pe care le are disponibile despre Utilizator. În situația în care plata electronica realizata de Utilizator prezinta risc ridicat, Furnizorul isi rezerva dreptul de a nu o accepta, returnand astfel sumele conform procedurilor interne și ale terților.

6.3. Sumele achitate de Utilizator către Furnizor, indiferent de metoda de plata, în baza facturilor proforme sau fiscale emise de către Furnizor, sunt nereturnabile. Orice sume achitate de către Utilizator către Furnizor nu pot fi revendicate.

Art. 7. Denuntarea unilaterala, terminarea si suspendarea serviciilor

7.1. Termenii și condițiile de utilizare, reprezentand cadrul contractual aplicabil dintre Furnizor și Utilizator, poate fi denunţat unilateral de către oricare dintre părți, fără plata de daune-interese şi fără a fi necesară intervenţia unei instanţe judecătoreşti, în baza unei notificări în scris transmise celeilalte părți cu 30 de zile înainte de data la care se doreşte încetarea cadrului contractual, notificare transmisă prin e-mail de către Utilizator pe adresa Furnizorului sau de către Furnizor pe cea mai recentă adresa de e-mail a Utilizatorului cunoscută de Furnizor conform datelor din contul de utilizator al Utilizatorului.

7.2. Utilizatorul este exclusiv răspunzător legal, moral și material pentru conținutul expeditiilor sau al conținutului etichetelor AWB generate prin intermediul Serviciilor Furnizorului.

7.3. Orice reclamație referitoare la conținutul expeditiilor sau al etichetelor acestora transmise va fi directionata pentru rezolvare către Utilizator. În cazul în care numărul reclamațiilor depășește un procent de 1% din totalul mesajelor trimise de pe un Cont de Utilizator în interval de o luna, Furnizorul își rezerva dreptul de a suspenda Contul de Utilizator fără notificare prealabilă.

7.4. Furnizorul își rezerva dreptul de a închide unilateral, în mod individual, fără notificare prealabilă, conturile de utilizator ale Utilizatorilor și în situația în care: (i) constata unilateral ca respectivul cont de utilizator nu a fost accesat în ultimele 90 de zile; (ii) constata unilateral ca pe respectivul cont de utilizator nu s-au generat AWB-uri în ultimele 90 de zile; (iii) constata unilateral ca pe respectivul cont de utilizator nu s-au generat AWB-uri în ultimele 90 de zile; (iiii) constata ca pentru respectivul cont de utilizator s-au furnizat date false, fictive sau incomplete la înregistrare; (iiiii) constata ca respectivul cont de utilizator a fost utilizat într-un mod care încalcă termenii și condițiile de utilizare sau politică de confidentialitate; (iiiiii) constata ca respectivul cont de utilizator a fost utilizat într-un mod ilegal sau imoral; (iiiiiii) in situatia neplatii la scadenta a serviciilor Furnizorului; (iiiiiiii) în situația în care sunt detectate plăti cu risc ridicat de fraudă sau plăti frauduloase, prin mijloace de plată electronice.

7.5. În cazul închiderii contului de utilizator, Utilizatorul va pierde toate beneficiile licentei, opțiunile și sistemele de loialitate acumulate în contul de utilizator al sau și nu va avea drept de despăgubire și nici dreptul sa ceara unei instanțe despăgubirea sau contravaloarea serviciilor pierdute, inclusiv a licentei pierdute, acțiunea de inchidere a contului de utilizator fiind cauzată de acțiunile Utilizatorului.

7.6. Furnizorul își rezerva dreptul de a suspenda temporar contul de utilizator alocat Utilizatorului, fără notificare prealabilă, înainte de a închide contul de utilizator alocat Utilizatorului.

7.7. În situația suspendării Contului de Utilizator sau închiderii contului de utilizator, orice pagube sau prejudicii directe și indirecte ocazionate Utilizatorului ca urmare a suspendării sau închiderii Contului de Utilizator nu vor putea fi puse în sarcina Furnizorului.

Art. 8. Răspunderea și garanția furnizorului

8.1. Furnizorul nu oferă o garanție către Utilizator pentru utilizarea serviciilor, conținutului serviciilor, funcțiile serviciilor, disponibilității serviciilor, accesibilității serviciilor, permanenței serviciilor, costurilor și tarifelor serviciilor. Toate serviciile sunt furnizate „așa cum sunt” fără o garanție explicită sau implicită, scrisă, presupusă sau verbală. Utilizatorul accepta sa utilizeze Serviciile Furnizorului pe propria răspundere.

8.2. Furnizorul nu este răspunzător fata de Utilizator, moral sau material, pentru daune – interese pierderi de profit, pierderi de venituri, pierderi de date, pierderi financiare, pierderi de beneficii sau orice alte pierderi sau daune suferite, directe sau indirecte ca urmare a utilizarii Serviciilor Furnizorului sau ca urmare a modificării termenilor si conditiilor, a conținutului, funcțiilor, disponibilității, accesibilitatii, permanenței, costurilor sau tarifelor Serviciilor Furnizorului, fără a se limita doar la acestea. Utilizatorul accepta sa utilizeze Serviciile Furnizorului pe propria răspundere.

8.3. Prezentările Serviciilor Furnizorului și tarifele și costurile prezentate nu creaza obligatii contractuale si nu reprezinta o oferta comerciala. Dacă Utilizatorul dorește o oferta comercială, aceasta va fi furnizata de Furnizor la solicitarea scrisă venită din partea Utilizatorului.

Art. 9. Acceptarea termenilor si conditiilor

9.1. Utilizatorul accepta termenii și condițiile, în forma cea mai nouă a acestora, dacă alege sa utilizeze Serviciile Furnizorului sau sa se deschida contul de utilizator. În situația în care nu este de acord cu termenii și condițiile, Utilizatorul este îndreptățit sa nu utilizeze Serviciile Furnizorului și sa nu isi deschida contul de utilizator

9.2. Pentru a putea utiliza Serviciile, trebuie mai întâi să acceptaţi termenii și condițiile. Nu aveți dreptul sa utilizati Serviciile dacă nu acceptați termenii și condițiile.

9.3. Termenii și condițiile se considera acceptate în felul următor: (a) Prin selectarea opţiunii de acceptare sau agreare a termenilor si conditiilor, atunci când această opţiune vă este pusă la dispoziție de în interfața pentru utilizatori a unui serviciu sau a serviciilor; (b) Prin utilizarea efectiva a serviciilor. În acest caz, dvs. confirmați şi acceptati ca Furnizorul va considera utilizarea de către dvs. a Serviciilor ca o acceptare tacită a termenilor si conditiilor începând cu momentul respectiv.

9.4. Nu puteţi utiliza Serviciile şi nu puteți accepta termenii și condițiile dacă (a) nu aveţi varsta legal acceptabilă pentru încheierea unui contract cu Furnizorul şi nici dacă (b) sunteţi o persoană căreia i s-a interzis primirea de Servicii conform legislației din România, inclusiv țara în care sunteți rezident sau țara în care utilizati Serviciile.

9.5. Avand in vedere ca Furnizorul nu este în masura sa valideze varsta dvs. legală sau sa verifice dacă sunteți o persoana careia i s-a interzis primirea de Servicii conform legislației din România, inclusiv în țara în care sunteți rezident sau țara în care utilizati Serviciile, dacă dvs. acceptați termenii și condițiile conform Art. 9.3. Utilizarea Serviciilor se face pe proprie răspundere. În situația în care nu aveam varsta legal acceptabilă pentru încheierea unui contract cu Furnizorul termenii și condițiile se vor considera ca fiind acceptate de tutorele dvs.

Art. 10. Comunicarea cu Utilizatorul

10.1. Toate notificarile către Utilizator, vor fi transmise de către Furnizor pe adresa de e-mail utilizata de Utilizator în Contul de Utilizator (în secțiunea Tickets și / sau în secțiunea Contact). Toate notificarile si comunicarile vor fi considerate comunicate la data expedierii e-mail-ului de către Furnizor. Utilizatorul are obligația de a furniza o adresa de e-mail validă în Contul de Utilizator pentru a permite astfel comunicarea cu Furnizorul. Furnizorul își rezerva dreptul de a transmite notificări prin email către Utilizator sau în Contul de Utilizator (în secțiunea Tichete și / sau secțiunea Contact).

10.2. Toate notificarile către Furnizor, referitoare la serviciile furnizate de Furnizor, se vor trimite exclusiv prin e-mail, dacă printr-un contract încheiat între Utilizator și Furnizor nu a fost stabilit altfel, la adresa contact@curie.ro și vor fi considerate comunicate la data receptionarii lor de către Furnizor.

10.3. Furnizorul nu este răspunzător pentru nereceptionarea de către Utilizator a e-mail-urilor transmise de către acesta, e-mail-uri ce pot sa contina notificari sau facturi proforme / fiscale. Utilizatorul trebuie sa ia masurile necesare pentru receptionarea e-mail-urilor din partea Furnizorului. Pentru notificarile, facturile proforme și facturile fiscale care se regasesc și în contul de utilizator, Utilizatorul are obligația de a le verifica periodic pentru a fi la curent cu acestea.

10.4. Avand in vedere caracterul Serviciilor Furnizorului, Furnizorul este autorizat de Utilizator să îi transmită Utilizatorului e-mail-uri referitoare la utilizarea și utilizarea Serviciilor Furnizorului, aceste e-mail-uri reprezentand interesul legitim al Furnizorului de a informa Utilizatorul despre utilizarea, încercarea de a utiliza sau neutilizarea Serviciilor Furnizorului, astfel incat utilizatorul sa fie pe deplin informat despre serviciile pe care acesta le are active în Contul de Utilizator și despre modalitatea în care acestea sunt accesate sau utilizate.

10.5. În funcție de opțiunea utilizatorului exprimată neechivoc de Utilizator la secțiunea Creare cont de utilizator și actualizata ori de cate ori Utilizatorul consideră necesar acest lucru la secțiunea Profil, Furnizorul poate să îi transmită Utilizatorului e-mail-uri sau SMS-uri cu caracter de marketing referitoare la produsele și serviciile Furnizorului pe adresele de e-mail utilizata de Utilizator în Contul de Utilizator stabilita la secțiunea Profil.

10.6. În situația în care Utilizatorul utilizează Serviciile Furnizorului in calitate de persoana juridica, in funcție de opțiunea exprimată în secțiunea Creare cont de utilizator, Utilizatorul declară și garantează Furnizorului că va furniza către Furnizor doar date de contact care-i aparțin Utilizatorului în calitatea sa de persoana juridica.

Art. 11. Dispoziții finale

11.1. Termenii și condițiile constituie întreaga înțelegere dintre Utilizator și Furnizor și reglementează folosirea de catre dumneavoastra a Serviciilor Furnizorului, impunandu-se in fata oricărui acord precedent dintre Utilizator și Furnizor, fie el scris sau verbal, inclusiv în cazul unei versiuni precedente a Termenilor si conditiilor. Furnizorul își rezerva dreptul de a actualiza Termenii și condițiile fără o notificare prealabilă.

11.2. Puteți de asemenea fi supuși unui alt set de Condiții care se pot aplica atunci cand folositi alte servicii ale furnizorului sau ale partenerilor sai, conținut al oricărei terte parti, sau software a oricărui terț. Condițiile și relațiile dintre Utilizatori și Furnizor vor fi guvernate de legile aplicabile în România. Utilizatorul este de acord că instanțele care vor arbitra prezentul set de Condiții sunt cele cu sediul sau jurisdicția în localitatea sediului social sau punctelor de lucru ale Furnizorului.

11.3. Insuccesul Furnizorului de a aplica sau apara una din prevederile, obligațiile și drepturile stipulate în Condiții nu constituie o renuntare la acest tip de drept sau obligație. Dacă orice prevedere a Condițiilor e găsită de un tribunal cu competenta în acest domeniu ca nevalida sau inoperanta, părțile sunt de acord, cu toate acestea, ca tribunalul ar trebui sa ia în considerare voința părților exprimată prin intermediul acelei prevederi și sa o inlocuiasca prevederea nevalida sau inoperanta cu o alta prevedere validă prin care sa se obțină aceleași efecte juridice și sau economice. În situația în care o prevedere a contractului este invalidă sau inoperanta, celelalte prevederi ale Condițiilor rămân în vigoare.

11.4. Utilizatorul este de acord ca indiferent ce lege sau statut stipulează contrariul, orice cerere sau pretenție care apare din, sau in legatura cu folosirea Serviciilor Furnizorului sau Conditiilor trebuie dusa la indeplinire în 7 zile de la emiterea sau formularea ei, în caz contrar, după aceasta perioada, îndeplinirea ei va fi prescrisa.

Părțile declară că înţeleg și acceptă în mod expres prevederile Art. 2.1, Art. 2.2, Art. 2.3, Art. 2.4, Art. 2.5, Art. 2.6, Art. 2.7, Art. 2.8, Art. 2.9, Art. 2.10, Art. 2.11, Art. 2.12, Art. 3.1, Art. 3.2, Art. 3.3, Art. 3.4, Art. 3.5, Art. 3.6, Art. 3.7, Art. 3.8, Art. 3.9, Art. 3.10, Art. 3.11, Art. 3.12, Art. 3.13, Art. 3.14, Art. 4.1, Art. 4.2, Art. 4.3, Art. 4.4, Art. 4.5, Art. 4.6, Art. 4.7, Art. 4.8, Art. 5.1, Art. 6.1, Art. 6.2, Art. 6.3, Art. 7.1, Art. 7.2, Art. 7.3, Art. 7.4, Art. 7.5, Art. 7.6, Art. 7.7, Art. 8.1, Art. 8.2, Art. 8.3, Art. 9.1, Art. 9.2, Art. 9.3, Art. 9.4, Art. 9.5, Art. 10.1, Art. 10.2, Art. 10.3, Art. 10.4, Art. 10.5, Art. 10.6, Art. 11.1, Art. 11.2, Art. 11.3, Art. 11.4 din prezentele termeni si conditii, în conformitate cu Art. 1203 NCC.